Δραματική Σχολή Αθηνών


Αίτηση για φοίτηση στη Δραματική Σχολή Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Επιθυμώ να δηλώσω συμμετοχή για προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις Υπουργείου, Εθνικού και σχολών.Υποσημείωση: H αίτηση δεν είναι δεσμευτική για τους αιτούντες.
Όλα τα πεδία της αίτησης είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν.
Τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι εμπιστευτικά για αποκλειστική χρήση της σχολής.