Ενδιαφέρομαι για φοίτηση στη Δραματική Σχολή Αθηνών "Γ. Θεοδοσιάδης". Επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.

Τα στοιχεία μου θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Δραματικής Σχολής Αθηνών "Γ. Θεοδοσιάδης" και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις γραμματειακές εργασίες της Σχολής. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα δωθούν σε κανέναν τρίτο για διαφημιστικές ή άλλες ενέργειες.