Έτος εγγραφής

Επιθυμώ να δηλώσω εγγραφή για φοίτηση στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τα στοιχεία μου θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Δραματικής Σχολής Αθηνών "Γ. Θεοδοσιάδης" και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις γραμματειακές εργασίες της Σχολής. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα δωθούν σε κανέναν τρίτο για διαφημιστικές ή άλλες ενέργειες.