Βήματα για αίτηση:

1 - Προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών

  • Εκτύπωση και συμπλήρωση της αίτησης εισαγωγής του υπουργείου. Αρχείο προς εκτύπωση προς εκτύπωση εδώ.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (2 όψεις)
  • Φωτοαντίγραφο απολυτήριο Λυκείου

2 - Κατάθεση εξετάστρων 20€ (αναλυτικά στοιχεία λογαριασμών παρακάτω)

3 - Προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδεικτικού κατάθεσης εξετάστρων στη Γραμματεία της Σχολής (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 12.00 - 19.00)

ή Αποστολή ηλεκτρονικά στο info@athensdrama.gr

4 - Συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας στην ηλεκτρονική φόρμα παρακάτω.

 

********

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των εισαγωγικών εξετάσεων είναι έως 8 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

Παρακαλώ κρατήστε με ενήμερο/η για την εξέλιξη της πορείας της αίτησής μου.

Τα στοιχεία μου θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Δραματικής Σχολής Αθηνών "Γ. Θεοδοσιάδης" και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις γραμματειακές εργασίες της Σχολής και του Χώρου Τέχνης Art 63.

Τα προσωπικά δεδομένα ΔΕΝ θα δωθούν σε κανέναν τρίτο για διαφημιστικές ή άλλες ενέργειες.

-----------------------------

 

*Εξέταστρα 20€

 Η καταβολή των εξετάστρων μπορεί να γίνει μέσω Τραπέζης, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της δραματικής σχολής:

ALPHA BANK
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ»
Αριθ. λογαριασμού : 104 00 2002 024129
IBAN : GR69 0140 1040 1040 0200 2024 129

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ»
Αριθ. λογαριασμού: 5044-098102693
IBAN: GR28 0172 0440 0050 4409 8102 693

Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.